HISTORIK2021-04-26T10:10:45+00:00

Bräcke Folkets hus idag!

Ur föreningens stadgar antagna vid stämma 2020-06-16

”Föreningen har till ändamål att i egna eller förhyrda fastigheter bedriva uthyrning av lokaler; erbjuda service i form av fastighets- och skolnära tjänster; bedriva matentreprenad och restaurangverksamhet; tillhandahålla samlingslokaler och kulturella evenemang samt annan därmed förenlig verksamhet.”

Vi är idag en ekonomisk förening som förvaltar och äger fastigheten som ligger i centrala Bräcke Vi är aktiv och lyhörd hyresvärd och ser det som avgörande att våra hyresgäster trivs och har väl underhållna och anpassade lokaler.

Tillsammans med andra i närområdet skapar vi ett Folkets hus för alla i fest och vardag och vi är ett centrum för kultur, kunskap, mat och nöje. Vi erbjuder bio, teater, bibliotek, opera, direktsändningar, föreläsningar, konferenslokaler, afterwork, luncher, restaurang och café.

Kom in får du se! Varmt Välkommen!


Historik

”Folkets Hus och Borgen”

Den unga arbetarrörelsen, i synnerhet de fackliga och politiska organisationerna, saknade samlingslokaler. Till en början hölls möten utomhus. I många fall försökte de makthavande hindra folk att mötas till fackliga och politiska sammankomster. I Bräcke som på andra håll började ansträngningarna för att bygga sitt eget hus – ett Folkets Hus.

Redan på arbetarkommunens andra möte 1911 väcks frågan om ett Folkets Hus. Det skulle dröja till 1920 när representanter för 14 föreningar samlades till ett möte. Där beslutades om att sälja andelar å 10 kronor stycket. Och när andelssumman nått 15.000 kronor skulle bygget sättas igång. En första styrelse tillsattes, som tog en rad initiativ för att få ihop de pengar som behövdes.

4 September 1921 instiftades Bräcke Folkets hus förening (utan personligt ansvar)

Av SJ köptes två baracker. Tack vare ideella insatser lyckades man färdigställa huset till 1926 då arbetar-kommunen för första gången kunde hålla möte i eget hus.

Huset låg då längst uppe i backen på andra sidan järnvägen, än idag finns där ”Folketshus vägen”

På 1940-talet började man diskussionen om att bygga ett nytt, modernare och mera centralt placerat hus. Så småningom blev det beslut om att bygga Medborgarhuset Borgen, mitt i samhället. Namnet Folkets Hus övergavs till förmån till ett mer neutralt klingande sådant , fast fortfarande i Folkets Hus föreningens regi. Det nya huset stod färdigt 1958. Gamla folkets hus såldes 1962 till en privatperson. Medborgarhuset Borgen drevs av Folkets Husföreningen.

1985 var det dags att bygga om och till Huset. ”Borgen” byggdes ihop med kommunens förvaltningshus och vissa lokaler kunde därmed samutnyttjas. Nu återtogs namnet Folkets Hus.

2004 — 2006 var det dags för nästa om- och tillbyggnad då för att kunna erbjuda plats för Bräcke högstadium med en samutnyttjad Teater/BIO/Teatersalong samt ett nytt och modernt bibliotek.

Folkets hus byggdes också i andra delar av nuvarande Bräcke kommun. I Hällesjö, Albacken, Kälarne, Gällö, Hunge restes Folkets Hus. Därutöver fanns en Godtemplarlokal i Pilgrimstad, bygdegårdar och föreningshus på ytterligare ställen. Även i Pilgrimstad byggdes Folkets Hus efter beslut 1988. Det är inte längre någon brist på samlingslokaler i Bräcke kommun, tvärt om med sjunkande befolkningstal blir det allt svårare att driva och hålla alla lokaler i stånd.

Källa: 111014 Bräcke arbetarkommun 100 år.