HISTORIK2021-10-14T08:46:11+00:00

Bräcke Folkets hus idag!

Ur föreningens stadgar antagna vid stämma 2020-06-16

”Föreningen har till ändamål att i egna eller förhyrda fastigheter bedriva uthyrning av lokaler; erbjuda service i form av fastighets- och skolnära tjänster; bedriva matentreprenad och restaurangverksamhet; tillhandahålla samlingslokaler och kulturella evenemang samt annan därmed förenlig verksamhet.”

Vi är idag en ekonomisk förening som förvaltar och äger fastigheten som ligger i centrala Bräcke Vi är aktiv och lyhörd hyresvärd och ser det som avgörande att våra hyresgäster trivs och har väl underhållna och anpassade lokaler.

Tillsammans med andra i närområdet skapar vi ett Folkets hus för alla i fest och vardag och vi är ett centrum för kultur, kunskap, mat och nöje. Vi erbjuder bio, teater, bibliotek, opera, direktsändningar, föreläsningar, konferenslokaler, afterwork, luncher, restaurang och café.

Kom in får du se! Varmt Välkommen!


Historik

”Folkets Hus och Borgen”

Den unga arbetarrörelsen, i synnerhet de fackliga och politiska organisationerna, saknade samlingslokaler. Till en början hölls möten utomhus. I många fall försökte de makthavande hindra folk att mötas till fackliga och politiska sammankomster. I Bräcke som på andra håll började ansträngningarna för att bygga sitt eget hus – ett Folkets Hus.

Svenska Järnvägsmannaförbundet tog redan 30 januari 1921 initiativ till ett möte angående byggandet av ett Folkets hus eller en hembygdsgård i Bräcke. Av 16 inbjudna föreningar, anslöt 13. De inbjudna föreningarna:

I.O.G.T, Vita bandet, Lokmannaförbundet, Höger & vänter arbetarkommun, Idrottsföreningen, Sångföreningen, Föreläsningsföreningen, Postmannaförbundet, Frisinnade landsföreningen, Moderata valmansförbundet, J.H.F, Gårdsägarföreningen, Skytteföreningen, Kooperativa Handelsföreningen, Kooperativa Kvinnoföreningen.

”Efter en stunds överläggande beslutades enhälligt att ett folkets hus skulle uppföras samt förening bildas” Står det skrivet i de första protokollet från 1921.

4 Januari 1921 instiftades Bräcke Folkets hus förening (utan personligt ansvar)

10 april 1921 beslutade man bilda en ”hundramannaförening” där varje medlem skulle erlägga en avgift om 2 kr per vecka, tills summan uppnått 100 kr. För att lättare kunna inbringa medel för byggandet av ett Folkets hus. Sedan dröjde det till 1925 innan man köpte in två baracker av SJ till en kostnad av 1800 kr, för att använda som mötesplats. Dessa revs ganska snart, för att med stöd ur LO:s lånefond köpa mark och bygga det första Folkets hus huset. Huset stod klart 1927 med en byggnadskostnad på 35 000 kr. Fastigheten innefattade en stor samlingssal med läktare, scen, maskinrum och förrum, tre mindre salar, arkiv, bibliotek och kök. Huset finns kvar än idag, på Folkets husgatan här Bräcke, dock som bostadshus.

På 1940-talet började man diskussionen om att bygga ett nytt, modernare och mera centralt placerat hus. Så småningom blev det beslut om att bygga Medborgarhuset Borgen, mitt i samhället. Namnet Folkets Hus övergavs till förmån till ett mer neutralt klingande sådant, fast fortfarande i Folkets Hus föreningens regi.

Det nya huset stod färdigt 1958. Gamla folkets hus såldes 1962 till en privatperson.

1985 var det dags att bygga om och till. ”Borgen” byggdes ihop med kommunens förvaltningshus och vissa lokaler kunde därmed samutnyttjas. Nu återtogs namnet Folkets Hus.

2004 — 2006 var det dags för nästa om- och tillbyggnad då för att kunna erbjuda plats för Bräcke högstadium med en samutnyttjad BIO/Teatersalong samt ett nytt och
modernt bibliotek.

Folkets hus byggdes också i andra delar av nuvarande Bräcke kommun. I Hällesjö, Albacken, Kälarne, Gällö, Hunge restes Folkets Hus. Därutöver fanns en Godtemplarlokal i Pilgrimstad, bygdegårdar och föreningshus på ytterligare ställen. Även i Pilgrimstad byggdes Folkets Hus efter beslut 1988. Det är inte längre någon brist på samlingslokaler i Bräcke kommun, tvärt om med sjunkande befolkningstal blir det allt svårare att driva och hålla alla lokaler i stånd.

Källa: 111014 Bräcke arbetarkommun 100 år.

 

Till toppen