Bräcke Folkets hus

Vi är en ekonomisk förening som förvaltar och äger fastigheten som ligger i centrala Bräcke. Tillsammans med andra i närområdet är Bräcke Folkets Hus en aktivitetsfylld allmän samlingslokal och ett centrum för kultur, kunskap, mat och nöje.

Vi erbjuder bio, teater, bibliotek, opera, direktsändningar, föreläsningar, konferenslokaler, afterwork, luncher, restaurang och café. Kom in får du se!

Varmt Välkomna!


Läs gärna historiken kring Bräcke Folkets hus som följer nedan:

”Folkets Hus och Borgen Den unga arbetarrörelsen, i synnerhet de fackliga och politiska organisationerna, saknade samlingslokaler. Till en början hölls möten utomhus. I många fall försökte de makthavande hindra folk att mötas till fackliga och politiska sammankomster. I Bräcke som på andra håll började ansträngningarna för att bygga sitt eget hus – ett Folkets Hus. Redan på arbetarkommunens andra möte 1911 väcks frågan om ett Folkets Hus. Det skulle dröja till 1920 när representanter för 14 föreningar samlades till ett möte. Där beslutades om att sälja andelar å 10 kronor stycket. Och när andelssumman nått 15.000 kronor skulle bygget sättas igång. En första styrelse tillsattes, som tog en rad initiativ för att få ihop de pengar som behövdes. Av SJ köptes två baracker. Tack vare ideella insatser lyckades man färdigställa huset till 1926 då arbetar-kommunen för första gången kunde hålla möte i eget hus.

Huset låg längst uppe i backen på andra sidan järnvägen.

På 1940-talet började man diskussionen om att bygga ett nytt, modernare och mera centralt placerat hus. Så småningom blev det beslut om att bygga Medborgarhuset Borgen, mitt i samhället. Namnet Folkets Hus övergavs till förman till ett mer neutralt klingande sådant , fast fortfarande i Folkets Hus föreningens regi. Det nya huset stod färdigt 1958. Gamla folkets hus såldes 1962 till en privatperson. Medborgarhuset Borgen drevs av Folkets Husföreningen. 1985 var det dags att bygga om och till Borgen. Huset byggdes ihop med kommunens förvaltningshus och vissa lokaler kunde samutnyttjas. Nu återtogs namnet Folkets Hus. 2004 — 2006 var det dags för nästa om och tillbyggnad.

Folkets hus byggdes också i andra delar av nuvarande Bräcke kommun. I Hällesjö, Albacken, Kälarne, Gällö, Hunge restes Folkets Hus. Därutöver farms godtemplarlokal i Pilgrimstad, bygdegårdar och föreningshus på ytterligare ställen. Även i Pilgrimstad byggdes Folkets Hus efter beslut 1988. Det var och ingen brist på samlingslokaler i bräcketrakten. Men med sjunkande befolkningstal blir det allt svarare att driva och hålla alla lokaler i stånd. Folkets Hus blev från allra första början arbetarkommunens fasta punkt. När kvinnoklubben bildades hade den som uppgift att genomföra den årliga storstädningen av huset. När ”nya” Folkets Hus eller Borgen byggts flyttade arbetarkommunen in i det huset. Kvinnoklubben befriades från städningen.”

Källa: 111014 Bräcke arbetarkommun 100 år.