Syfte

Projektet ska utveckla en modell för hur en organisation kan generationsväxla genom att ungdomar själva äger och driver evenemang och tar ansvar för allt från planering av aktiviteter och evenemang till genomförande och uppföljning, inklusive ekonomi- och tillståndsfrågor. Vidare arbetar målgruppen med övergripande visions- och styrningsarbete, bildar en egen resultatenhet och besätter platser i föreningens styrelse. Viktiga delar i projektet är att stimulera integration och möjliggöra tidig arbetslivserfarenhet. En aktivitets- och utbildningsmanual tas fram som sedan blir fritt tillgänglig för andra som vill ta efter. Projektet blir efter tre år en del av föreningens ordinarie verksamhet och sprids tillsammans med samverkansparterna till andra organisationer.

Tid

2020-11-01 till 2023-10-31

Kontakt kulturcrew@fhbracke.se

Läs mer genom att klicka på länken nedan

Kulturcrew Bräcke