Loading...
Styrelsen2019-01-15T09:20:53+00:00

Styrelsens arbete

Styrelsen i Folkets Hus träffas en gång i månaden och går igenom ekonomi, personalärenden, drift och andra viktiga frågor som berör verksamheten. Det är styrelsen som anger riktlinjer och policy för hur olika frågor skall hanteras. Styrelsen ger chef/ föreståndaren uppdrag att genomföra de beslut man fattar. Styrelsen ansvarar för verksamheten. Nedan hittar ni samtliga styrelseledamöter 2018/2019.

Bräcke Folkets Hus styrelse 2018/2019

Ordförande/ledamot Viktoria Eriksson
Ledamot Linnea Ljungberg
Ledamot Linus Höglund
Ledamot Catharina Norberg
Ledamot Barbro Toresson
Ledamot Poul Nordfjäll
Ledamot Caritha Björklund
Suppleant Elisabeth Andersson
Suppleant Yngve Hamberg
Suppleant Salar Hussein
Suppleant Mathilda Eklund