Styrelsens arbete

Styrelsen i Folkets Hus träffas en gång i månaden och går igenom ekonomi, personalärenden, drift och andra viktiga frågor som berör verksamheten. Det är styrelsen som anger riktlinjer och policy för hur olika frågor skall hanteras. Styrelsen ger chef/ föreståndaren uppdrag att genomföra de beslut man fattar. Styrelsen ansvarar för verksamheten. Nedan hittar ni samtliga styrelseledamöter 2019/2020.

Bräcke Folkets Hus styrelse 2019/2020

Ordförande Linnea Ljungberg
Ledamot Linus Höglund
Ledamot Elisabeth Andersson
Ledamot Mathilda Eklund
Ledamot Annika Andersson
Ledamot Poul Nordfjäll
Ledamot Caritha Björklund
Suppleant Per-Arne Olsson
Suppleant Ingela Widén
Suppleant Peshang Ali
Personalrepresentant Jeanette Laestander