Ingen uthyrning av våra lokaler till event, sammankomster eller privata tillställningar för fler än 8 personer.

Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Även om detta per definition inte gäller vår rätt att hyra ut lokaler så kommer vi på Bräcke Folkets hus under perioden som detta gäller inte att hyra ut våra lokaler till event, sammankomster eller privata tillställningar för fler än 8 personer.

Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19.

Tillsammans hjälps vi åt!

2020-11-23T09:43:06+00:00